dk gb de

OPLØSNINGSBASERET AFFEDTNING

LUFTTØRRENDE PRODUKTER 

Markeret med fed = Hurtigvalg
Dry Cleaner 2000 Miljø  Langsomt fordampende koldtaffedtningsmiddel, som falder udenfor brand fareklasserne (>100°C).
Anvendes primært til affedtning af metaldele under forhold med dårlig udluftning.
Effektiv til afrensning af motorer, maskiner, motordele m.m. Anvendes ufortyndet i rensebar,
MAL kode 1-1/93
Dry Cleaner 11 Koldtaffedtningsmiddel til emner, der ikke tåler vand. Opløser olie- og fedtstoffer på alle former for metal, elektromotorer mv. Hurtigt fordampende og lugtsvag.
Anvendes ufortyndet. MAL kode 1-1/93
Dry Cleaner 22 Mellemflygtigt kold affedtningsmiddel, som  ikke  indeholder chlorerede opløsnings midler. Gennemtrænger effektivt olie- og fedtbelægninger. Anvendes ufortyndet på alle former for metal. MAL kode 3-1/93
Dry Cleaner 33 Letflygtigt koldaffedtningsmiddel på opløsningsmiddel basis. Stor fedt opløsende effekt.
Anvendes ufortyndet på alle former for metal.
MAL kode 3-1/93


VANDAFSKYLLELIGE

 
Blå Færdigblandet Vandafskylleligt kold  affedtnings middel på opløsningsmiddel basis. Opløser effektivt olie, fedt og snavs. Især til undervogns- og motorrensning. Efter afskylning fremstår motor delene med en vand afvisende overflade. Fraseparerer igen let i en olie udskiller.  
MAL-Kode 1-1/93
Blå Standard Vandafskylleligt koldaffedtningsmiddel på opl.middel basis. Særdeles god gennemtrængningsevne. Effektiv til rensning af biler efter undervognsbehandling. Færdigbehandlede overflader virker vand afvisende.    Hurtigseparerende i  en olieudskiller. Yderligere fortyndbar 1:1 m/anden opløsningsmiddel.     
MAL-Kode 1-1/93
Persol 2000 Miljø  Vandafskylleligt affedtningsmiddel  som  falder uden for brandfare klassen.(>100°C), som anvendes til rengøring af for eksempel værkstedsgulve,smørehaller, tanke og beholdere, motorer og maskindele, biler, industrimaskiner og lignende.Emnet, der skal rengøres, sprøjtes, pensles eller neddyppes.                           Efterskylles med vand efter 5 til15 minutter alt efter forureningsgraden. I vanskelige tilfælde kan flere behandlinger være påkrævet. Anvendelig på alle former for metal og lakerede overflader. Hurtig- separerende. Anvendes ufortyndet.                                                           
MAL-Kode 1-1/93
Persol D Vandafskyllelig, lugtsvag affedtningsmiddel til afvoksning af nye biler, motorrengøring, koldaffedtning af metaldele samt til slagteri- og værksteds gulve. Anvendes normalt ufortyndet. Fraseparerer i olieudskiller.
 MAL-Kode 1-1/93

Alkohol baserede                                                                                                              

Spørg på produktløsning til dit anlæg.


Rene opløsningsmidler                                                                                               

Vi leverer også rene opløsningsmidler som råvarer eller som blandinger.
                                                                                                          
Extraktions Benzin 80/110
Ublandet Benzin
Cellulosefortynder 369
Mineralsk Terpentin
Lugtfri Petroleum
Methanol  (F,T-mærket; R23/25)
Ethanol, (denat. Sprit)
Mørtel Alkohol
Acetone
MEK, MIBK, DMF,
M-PyrolNMP, DBE, THF - med flere.
Dichlormethan  
Trichloroethylene
IPA; Isopropanol, Iso Propyl Alkohol.
IPA-Sprit PKV OffSet Alkohol O PKV

     Produktoversigt forside2

 
PERS  •  Industrivej 14  •  DK-7120 Vejle Øst  •  Tlf.: +45 7582 6633  •  Fax.: +45 7582 6007  •  CVR: 19629945