dk gb de

Kemiløsninger til behandling/vedligeholdelse af rustfri overflader

Siggi badbejdse

opløser/fjerner hurtigt og effektivt misfarvning og tilsmudsede overflader på rustfri stålkonstruktioner. Dyppebejdserne anvendes til såvel almindelig rustfri stållegeringer som AISI 304/316, SAF / Duplex legeringer.

NYHED UDEN GIFTATTEST:

SIGGI BLUE dyppebejdse som erstatter giftmærkede produkter. Anbefales til bejdsning af 304/316 legeringer.
  SIGGI Dyppebejdse 130 anbefales til bejdsning af 304/316 legeringer og for-tyndes normalt 1:1 i vand.

SIGGI Dyppebejdse 134- 160 anbefales til bejdsning af legeringer op til og med SMO eller AISI 904 L,
Fortyndes 1:2 i vand.          

SIGGI Dyppebejdse 190 anbefales til bejdsning af legeringer som SMO eller Duplex, fortyndes 1:1 i vand. 
 

Siggi sprøjtebejdse

Opløser og fjerner anløbninger fra svejsesøm og flader. Sprøjtebejdsning anvendes på stål - typer som AISI 304/316 legeringer, stabiliseret som ustabiliseret. Speciallegeringer som SMO, SAF og Duplex kan også behandles.
Der må dog beregnes en længere
behandlingstid end normalt.
Sprøjtebejdse påsprøjtes over fladerne gennem håndsprøjte IK 9 eller MP 100. Afhængig af materialets art og svejsningernes udseende vil kontakttiden være fra 1 til 40 timer.
Efter endt bejdsetid, højtryksspules overfladerne ved MIN. 130 Bar.
Overfladen er herefter behandlet.
  SIGGI Sprøjtebejdse 360 anvendes til bejdsning af SMO legeringer. Virketiden er normalt 4-6 timer afhængig af temperaturen. Ved bejdsning af 304/316 legeringer bliver virketiden nedsat til 2-4 timer.  

SIGGI Sprøjtebejdse 390 anvendes specielt, til bejdsning af alle SAF / Duplex legeringer. Virketiden er min. 16 timer.   
 

Siggi penselbejdser

Penselbejdse anvendes især til service bejdsning hvor mindre områder efter fremstilling skal bejdses.
  SIGGI Penselbejdse 460 Anvendes på såvel AISI 304/316 som SMO emner.  Virketid:  SMO: 6-8 timer.  304/316: 2-4 timer   

SIGGI Penselbejdse 490 Anvendes som hurtig bejdse på 304/316 emner, men er specielt anvendelig til  SAF/Duplex legeringer. Virketid:  AISI 304/316: 1 time. SAF/Duplex: 20 timer      

Samtlige SIGGI Penselbejdser leveres som standard i transperant, men kan tilsættes hvid farveindikator efter behov, uden at bejdseeffekten formindskes.
 

Siggi passivator

SIGGI Passivator anvendes enten til pasivering efter bejdsning eller som kombineret affedtning & passivering af emner som ikke kræves bejdset .  SIGGI Passivator indeholder ikke saltsyre, flussyre eller svovlsyre.

NYHED UDEN SALPETERSYRE:

SIGGI PASSIVATOR 660 BLUE er en effektiv passivator, som ikke indeholder salpetersyre.
Virkemåde som Passivator 560.
  SIGGI Passivator 560  Anvendes hvor der ønskes en kraftig rengøringseffekt samtidig med en passivering af overfladerne, hvorefter crom oxydhinden gendannes.
Virketid: 30 - 60 minutter, hvorefter emnet højtryksspules med min. 100 bar.

Flader der direkte kommer i forbindelse med kød eller kødvarer skal inden ibrugtagning
efterskylles grundigt med vand.

Vi anbefaler dog at passivere bejdsede overflade med SIGGI passivator 560, da det rustfri stål herefter  har en optimal beskyttelse over for omgivelserne.
 

 

Konserveringsmidler

Normalt vil en passivering være den optimale måde at konservere behandlede overflader på. Dog kan der efterfølgende være emner, områder som ønskes, af anden årsag af blive beskyttet. Dette foretages normalt med en parafin olie eller folie.
 

Rustfri vedligeholdelsesmidler

Rustfrit Rens 2084 er et surt produkt, der samtidig affedter, rengør og fjerner oxiderende aflejringer på rustfrie ståloverflader Rustfri Rens 2084 indeholder ikke saltsyre og klorider.

Rustfri Rens 2084 påføres ufortyndet på de overflader, der skal rengøres.
Påføringen sker enten med børste eller lavtryksudstyr / sprøjteudstyr
  Rustfrit Rens 2090 er et stærkt surt produkt, der samtidig affedter, rengør og fjerner oxiderende aflejringer på rustfrie ståloverflader

Rustfri Rens 2090 påføres ufortyndet på de overflader, der skal rengøres. Påføringen sker enten med børste eller lavtryksudstyr & sprøjteudstyr.
         

 

 
Produktoversigt forside2
PERS  •  Industrivej 14  •  DK-7120 Vejle Øst  •  Tlf.: +45 7582 6633  •  Fax.: +45 7582 6007  •  CVR: 19629945