dk gb de

REACH-Information English and Dansk


Dear Customer,

Pers Kemi is aware that you may be receiving enquiries from further up your supply chain regarding the implementation of the REACH regulations.

This letter is to confirm that all Pers Kemi branded products are termed as preparations, and as such are not required to be individually (pre)registered under the REACH regulations. Instead, we must ensure that all the raw materials which make up the formulations are REACH (pre)registered.

I can confirm to you that Pers Kemi and its suppliers will be (pre)registering all the raw materials present in our range of products. As a result, all our branded products on sale in Europe will comply with the REACH regulations.

Obviously, Pers Kemi still reserves the right to withdraw certain products from sale due to technical or commercial reasons but I can confirm that Pers Kemi will not withdraw commercial products from sale due solely to the REACH regulations.

Yours faithfully,
Torben Pers


Pers Kemi

Pers Kemi og EU`s nye kemikaliereform (REACH)

Pers Kemi bruger dagligt kemikalier til produktion og salg af vores produkter.
Derfor er vi, vores leverandører og vores kunder omfattet af den nye kemikalielovgivning i EU, som hedder REACH, og som startede op den 1. juni 2007.  

Da Pers Kemi ikke selv producerer stoffer (men blander dem) og samtidig ikke importerer ind i EU i mængder på over 1 ton pr. år, skal vi ikke registrere stofferne til Kemikalieagenturet i Finland. Registreringen og godkendelsen af stoffer står vores leverandører for. Når dette starter op, begynder der at komme vigtige sundheds- og miljømæssige informationer til os om stofferne, som vi videregiver til vores kunder i form af tillæg til databladene.

Hvor er vi nu:

1. juni 2007:
Der er sket små ændringer i datablade: pkt. 2 og 3 bytter plads. Vores databladsansvarlige kommer til at stå under pkt. 1.

1. januar 2009:
Indtil denne dato skal alle kemikalier > 1 ton pr. år være præregistreret, og Kemikalie-agenturet udsender en liste over dem. Her skal vi reagere, hvis ikke alle vores råvarer er opført.
 
1. december 2010:
følgende kemikalier skal registreres:
  • Alle kemikalier der produceres > 1000 tons pr. år
  • CMR 1+2 stoffer der produceres >1 ton pr. år (skal også godkendes)
  • R50/53 (miljøfarlige) der produceres > 100 pr. år (skal også godkendes)
1.juni 2013:
Følgende kemikalier skal registreres:
Alle kemikalier der produceres > 100 tons pr. år.

1. juni 2018:
Følgende kemikalier skal registreres:
Alle kemikalier der produceres > 1 tons pr. år.
 
For alle kemikalier der produceres > 10 pr. år skal der laves en sikkerhedsrapport, hvoraf vi skal viderebringe de oplysninger til kunderne, som er relevante sikkerheds- og miljømæssigt, for deres brug af stoffet.

Læs evt. mere om REACH på Miljøministeriets side Miljønyt
PERS  •  Industrivej 14  •  DK-7120 Vejle Øst  •  Tlf.: +45 7582 6633  •  Fax.: +45 7582 6007  •  CVR: 19629945