Air Drying degreaser

Description

Dry Cleaner 2000 Miljø

Air drying degreaser…..

Langsomt fordampende koldtaffedtningsmiddel, som falder udenfor brand fareklasserne (>100°C).
Anvendes primært til affedtning af metaldele under forhold med dårlig udluftning.
Effektiv til afrensning af motorer, maskiner, motordele m.m. Anvendes ufortyndet i rensebar,
MAL kode 1-1/93

 

 

Dry Cleaner 11

Koldtaffedtningsmiddel til emner, der ikke tåler vand. Opløser olie- og fedtstoffer på alle former for metal, elektromotorer mv. Hurtigt fordampende og lugtsvag.
Anvendes ufortyndet. MAL kode 1-1/93

 

Dry Cleaner 22

Mellemflygtigt kold affedtningsmiddel, som ikke indeholder chlorerede opløsnings midler. Gennemtrænger effektivt olie- og fedtbelægninger. Anvendes ufortyndet på alle former for metal. MAL kode 3-1/93

Dry Cleaner 33

Let flygtigt koldaffedtningsmiddel på opløsningsmiddel basis. Stor fedt opløsende effekt.
Anvendes ufortyndet på alle former for metal.
MAL kode 3-1/93

You may also like…